Proiect erasmus

Building Bridges Between Cultures

“Sa construim punti intre culturi” este un parteneriat Erasmus + K229 alcatuit din 5 scoli din Danemarca, Romania, Spania, Italia si Turcia.
Scopul proiectului este de a promova educatia pentru Solidaritate ca o componenta a comportamentelor civice active ale Europei prin diverse activitati formale, neformale si informale, cum ar fi: activitati de voluntariat, Seminar international, Expozitie, serbari, campanii publicitare realizate in comun de elevi din toate scolile din proiect, profesori, parinti, membri ai autoritatilor locale si ONG-uri.
Cele mai reprezentative produse finale ale proiectului vor fi o revista electronica “Europa, spatiul solidaritatii” cu 5 capitole: “Totul pentru unul si unul pentru toti”, “Mens sana in corpore sano”, “Fii erou spunand NU la violenta”, “Unitate in diversitate ” si “Mama Natura”, realizata in timpul schimbului de elevi din cele 5 tari ale parteneriatului.

Obiective
1. Consolidarea competentelor civice europene ale Solidaritatii motivand studentii sa participe activ la viata comunitatii, utilizand cunostintele teoretice in practica, promovand includerea elevilor exclusi cu risc de excluziune, cu nevoi speciale, ajutand la promovarea integrarii lor in invatamantul principal si societate
2. Cresterea comunicarii intre elevi, profesori prin folosirea limbilor straine si a limbilor straine
mijloace moderne de comunicare, TIC care se vor imbunatati in lucrul la proiecte comune si in timpul schimburilor de elevi.
3. Pentru a oferi elevilor diversitatea culturala si cunostintele si abilitatile democratice prin educatia teoretica si practica a noilor culturi pentru a deveni cetateni europeni
4. Sa creeze un mediu de invatare bun si abordari pentru a sprijini dezvoltarea sociala si emotionala a elevilor prin transferarea exemplelor de buna practica din diferite scoli din Europa; elevii nostri trebuie sa cunoasca diferite culturi si sa-si imbunatateasca limba, sa-si imbunatateasca intelegerea interculturala a valorilor democratice
5. Scoala ar trebui sa fie conectata la realitatile comunitatii si sa participe la actiuni comune cu ONG-urile / autoritatile locale.

Grupuri tinta
– elevi cu varste cuprinse intre 10 si 15 ani. Activitatile proiectului vor implica profesori, familii ale elevilor, ONG-uri, autoritatile locale si membrii comunitatilor.

Proiectele realizate in comun de elevi:
– Site-ul web, articole blog, prezentari PowerPoint, filme, 5 reviste, 1 brosura, 1 afis, un calendar,
fluturasi, DVD-uri cu materiale pentru diseminare – toate traduse in limba engleza si cele 5 parteneri, limbi, materiale pentru expozitiile internationale, sarbatori si seminarii etc.
Subiectele abordate vor fi incluse in programele scolare, ca educatie civica, informatica, limbi straine, TIC, arte, istorie, stiinta si geografie, sport, artizanat, muzica, dans:
– tema sociala si civica (participarea activa a cetatenilor la problemele comunitatii este un mod democratic pentru a construi un spatiu european comun bazat pe intelegere, toleranta si
diversitate);
– tematica culturala (articole, filme, evenimente speciale), arte (fotografii, desene, pliante, postere).

Activitati si metodologie
– Activitati curriculare si extracurriculare in scoala si in comunitatea locala;
– Vor exista 5 schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi – cate unul in fiecare scoala partenera. Vor exista 197 de persoane (157 elevi si 40 de cadre didactice) care vor beneficia de aceasta mobilitate a proiectului;
– Vom implica in activitatile proiectului profesorii, familiile elevilor, autoritatile locale si comunitatile pentru un impact mai bun si pentru difuzare.
Activitatile proiectului ofera o varietate de metode de invatare, de la clasic la modern, formal, nonformal si informal.

Rezultate si impact
Beneficiile proiectului vor fi inregistrate pe niveluri individuale, scolare, parteneriate si comunitati locale:
– elevii: comunicarea in limbi straine, sa lucreze in mod direct cu colegii europeni, dezvoltand prietenii bazate pe comportamente valoroase. Elevii vor imbunatati abilitatile civice, TIC, managementul proiectelor (vor fi implicati in toate etapele proiectului – pregatire, implementare, monitorizare, evaluare, diseminare si urmarire).
– personalul proiectului va imbunatati competentele lor in domeniul TIC, limbi straine, va spori gradul de cunoastere a proiectelor europene, va creste educatia in mod neoficial; comunitatea locala (autoritatile si membrii ONG-urilor) vor juca un rol important in acest parteneriat si vor contribui la integrarea elevilor exclusi prin includerea lor in comunitatea locala;
Diseminarea si urmarirea. Vom furniza informatii de lunga durata prin intermediul platformei Erasmus + pentru diseminare, instrumente de mobilitate, rapoarte, platforma eTwinning, site-ul proiectului, blog si Facebook, DVD-uri, filme si brosuri la scoala pentru studenti si profesori si lucrari durabile ale elevilor.

Mai multe informatii pe blogul proiectului – http://bbbcultures.blogspot.com/

Elevii interesati sa faca parte din echipa de lucru a proiectului si sa participe la mobilitati trebuie sa contacteze coordonatorul proiectului, prof.Emanuela Popescu si sa prezinte urmatoarele documente: CV, Scrisoarea de intentie.

Puteti viziona filmului de prezentare a sistemului de invatamant romanesc realizat de elevii Scolii gimnaziale “Maria Rosetti” – https://youtu.be/7Wookq5-RpY