Scop si obiective

La dorinta parintilor elevilor Scolii Gimnaziale “MARIA ROSETTI” a luat fiinta, in vara anului 2013, Asociatia Parintilor Scolii 10 Floreasca.

Scopul Asociatiei este acela de a sprijini activitatea de invatamant din cadrul Scolii Gimnaziale “MARIA ROSETTI”, sector 2 Bucuresti, in sensul promovarii drepturilor si intereselor legitime ale elevilor in relatia cu scoala si al acordarii suportului necesar elevilor pentru indeplinirea obiectivelor educationale.

Pentru realizarea acestui scop, Asociatia isi propune urmatoarele obiective:
a) indeplinirea procedurilor legale pentru obtinerea de fonduri din cotizatii, sponsorizari, donatii si alte surse legale necesare realizari scopului si obiectivelor Asociatiei;
b) sprijinirea conducerii scolii pentru realizarea unor dotari suplimentare, necesare imbunatatirii activitatii scolare, prin utilizarea fondurilor proprii, altele decat cele din surse bugetare, ca urmare a solicitarii exprese formulate de catre conducerea scolii;
c) colaborarea si sprijinirea activitatii cadrelor didactice si a conducerii scolii in solutionarea aspectelor legate de imbunatatirea disciplinei scolare la nivelul unitatii de invatamant precum si a frecventei la cursuri;
d) acordarea de sprijin financiar elevilor cu rezultate deosebite la invatatura, activitati sportive, cercetare stiintifica sau alte domenii de interes scolar, in vederea participarii acestora la cursuri de perfectionare, concursuri ori olimpiade interne/ internationale;
e) colaborarea cu conducerea scolii in vederea organizarii de programe educationale care sa contribuie la instruirea si educarea elevilor, avand in vedere dezvoltarea armonioasa a acestora;
f) initierea unor programe comune cu institutiile abilitate in vederea educarii sexuale a elevilor precum si pentru prevenirea consumului de alcool sau droguri si a savarsirii de fapte antisociale cu caracter contraventional sau penal;
g) sprijinirea comitetelor de parinti sau consiliilor claselor in vederea solutionarii oricaror probleme aparute in procesul de invatamant;
h) medierea eventualelor probleme ce pot sa apara intre parinti/elevi si profesori sau conducerea scolii;
i) sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale;
j) imbunatatirea calitatii vietii si a activitatii elevilor in scoala.

Statutul Asociatiei Parintilor Scoala 10 Floreasca