Admitere in invatamantul liceal, invatamantul profesional de stat si invatamantul dual 2019 – 2020

Admiterea in invatamantul liceal, invatamantul profesional de stat si invatamantul dual in anul scolar 2019-2020. Click aici.

Plan de masuri ISMB privind admiterea in clasa a IX-a, in anul scolar 2019-2020. Click aici.

OMEN nr. 4829/30.08.2018 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020. Click aici.

OMEN nr. 5031/4.09.2018 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2019-2020. Click aici.

OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012 Click aici.

OMEN nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor si a Calendarului admiterii in invatamantul profesional dual de stat pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2017-2018. Click aici.

OMENCS nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat. Click aici.

OMEN 4432/29.08.2014 Anexa 3 privind structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale (aplicabil Admitere 2018 pentru anul scolar 2017-2018). Click aici.