EVALUARE NAȚIONALĂ 2019-2020

OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin OMEC nr. 4248/2020 . Click aici.

OMEC nr. 4115/2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probelel scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020. Click aici.

Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României. Click aici.

Ordinul nr.4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. Click aici.

Procedura nr. 26361/2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist care susțin examenele naționale : evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2020. Click aici.